Waar:

Den Haag

Sportcampus Zuiderpark

Mr. P. Droogleever, Fortuynweg 22, 2533 SR

Openingstijden:

Zaterdag en Zondag weging vanaf 07.15

welkom bij adidas-IRJT


Op zaterdag 13 en zondag 14 november 2021 organiseert Judo Club Lu Gia Jen voor de achtste maal het Adidas-Internationaal Residentie Judotoernooi. De inschrijving staat open voor jongens/meisjes en dames/heren geboren in 2012 of eerder die lid zijn van een bij de JBN of bij de EJU/IJF aangesloten club.

Corona (Covid-19) INFORMATIE ADIDAS-IRJT 2021

Zaterdag 13 en zondag 14 november aanstaande gaan wij in Sportcampus Zuiderpark het Adias-IRJT organiseren. Het zal, gelet de voortdurende regels die samenhangen met de COVID-19 situatie, een wat ander toernooi worden dan gebruikelijk. Het verzoek aan de clubs is dan ook deze informatie door te sturen aan bezoekende supporters van jullie judoka’s. Wij rekenen op ieders begrip en medewerking om één en ander zo soepel mogelijk te laten verlopen, waarvoor alvast dank.

Indien u gaat deelnemen aan het IRJT is het van belang het hele bericht te lezen. Dit geld voor alle deelnemers sporters, coaches, bezoekers, scheidsrechters en onze vrijwilligers!

Lees Verder
INFORMATIE ADIDAS-IRJT 2021 – VERSIE 12 NOVEMBER 2021 (Covid-19 update)

Beste contactpersonen van de clubs, trainers/coaches en overige bezoekers,

Als vervolg op ons bericht van 7 november jongstleden hierbij een update over de maatregelen die zijn “uitgelekt” en dus op dit moment nog niet officieel bekend zijn gemaakt. Gelet de urgentie en impact van deze maatregelen tijdens het Adidas-IRJT 2021 lijkt het ons goed vooraf met dit bericht te komen.
Het Adidas-IRJT 2021 zal als sportwedstrijd vooralsnog doorgang vinden. Dit geldt voor alle onderdelen, dus zowel zaterdag overdag, zaterdagavond en zondag!
Helaas ziet het er naar uit dat uitsluitend zaterdag 13 november 2021 tot 19.00 uur toeschouwers aanwezig mogen zijn. Dit houdt in dat in de avond én ook op zondag GEEN PUBLIEK aanwezig kan en mag zijn.
Zoals bekend is dit een maatregel van het Kabinet die moet worden uitgevoerd en waarop wij als vereniging, ook al wordt deze maatregel ingesteld aan de vooravond van ons toernooi, geen uitzondering kunnen krijgen.
Het verzoek aan de clubs is dan ook deze informatie door te sturen aan ouders/verzorgers van jullie judoka’s. Wij rekenen op ieders begrip en medewerking om één en ander zo soepel mogelijk te laten verlopen, waarvoor alvast dank.
Mocht er ten aanzien van de COVID-19 maatregelen vandaag nog aanvullende relevante informatie beschikbaar komen, dan zal dat uiteraard opnieuw kenbaar gemaakt worden.

coaches

Voor coaches geldt dat dit jaar GEEN extra coachbandjes beschikbaar zijn.
Voor bezoekers geldt dat na de toegangscontrole (zie het bericht van 7 november jongstleden) uitsluitend voor het programma zaterdag overdag ter plaatse een kaartje kan worden gekocht. Wij verzoeken iedereen dringend om met één bezoeker per deelnemende judoka te komen. Bezoekers mogen uitsluitend gebruik maken van de zitplaatsen op de tribunes. Zijn de tribunes vol, dan kan de situatie ontstaan dat wij niet direct toegang aan bezoekers meer mogen geven!

Overschrijven naar een andere gewichtscategorie is tijdens de toernooidagen mogelijk tegen betaling van EUR 2,00.

Mocht een judoka niet (meer) in de gelegenheid zijn deel te nemen, wordt het afmelden zeer op prijs gesteld. Stuur hiervoor een email aan info@adidas-irjt.nl
Zoals in de eerder verspreide informatie met betrekking tot het Adidas-IRJT 2021 opgenomen, kan in voorkomende gevallen helaas geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden. Wij rekenen op uw begrip hiervoor.

Het spijt ons geconfronteerd te worden met deze situatie, maar ondanks dat verwachten wij er ook dit jaar weer een mooi toernooi van te maken.

Download onderstaande het bericht in PDF

PDF

Uitslagen


Ga naar foto's

Zaterdag 13 november 2021

J/M Geboortejaar Gewichtklassen (kg)
Meisjes 2010-2011-2012 -22, -25, -28, -32, -36, -40, -44, +44
Jongens 2010-2011-2012 -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50
Meisjes 2007-2008-2009 -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63
Jongens 2007-2008-2009 -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66
Dames 2001 t/m 2004 2000 en eerder -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78
Heren 2001 t/m 2004 2000 en eerder -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100

Zondag 14 november 2021

MEETMOMENT -17 JAAR (geboren 2005, 2006, 2007)
J/M Geboortejaar Gewichtklassen (kg)
Dames 2005-2006-2007 -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70
Heren 2005-2006-2007 -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90
Download onderstaand de Uitnodiging
Nederlands English Deutsch Français
Register Form
Zaterdag starten de leeftijden
-12 en -15 09.00 en 17.30

Zaterdags zullen de wedstrijden voor de leeftijdscategorieën -12 jaar en -15 jaar tussen 09.00 en 17.30 uur plaatsvinden.
Voor de judoka’s geboren in 2004 en eerder (zo mogelijk onderverdeeld in laatste jaars -18 jaar, -21 jaar en senioren) starten de wedstrijden om 18.30 uur.

Indien er in een categorie bij de wedstrijden op zaterdag 13 november 2021 te weinig deelnemers zijn ingeschreven, kan de organisatie overgaan tot het op verantwoorde wijze samenvoegen van categorieën.

 

Inschrijven judoka’s geboren in 2007

Judoka’s geboren in 2007 mogen desgewenst voor wedstrijden op beide toernooidagen (categorie -15 jaar èn het JBN meetmoment) worden ingeschreven. Helaas bestaat er online nog geen mogelijkheid voor twee categorieën in te schrijven. Stuur in dit geval derhalve een los inschrijfformulier mee !

Bij het JBN meetmoment op zondag zullen uiteraard geen leeftijds- of gewichtscategorieën worden samengevoegd.

Heeft u een vraag?


Belangrijke Informatie!

Sportcampus Zuiderpark, Mr. P. Droogleever Fortuynweg 22 te 2533 SR Den Haag
Weging zal beide dagen worden opengesteld vanaf 07.15 uur, terwijl de eerste wedstrijden om 09.00 uur zullen beginnen. Uiterlijk één week voor het toernooi ontvangen de deelnemende verenigingen/sportscholen de weeg- en aanvangstijden.
Naar verwachting 1500 judoka’s, verdeeld over twee wedstrijddagen.
Voor de wedstrijden op zaterdag vindt de weging plaats op de wedstrijddag en is deze voor elke deelnemer verplicht. UITSLUITEND voor deelnemers aan het meetmoment op zondag, bestaat de mogelijkheid zaterdags tussen 18.00 en 19.00 uur te wegen. Dit is optioneel, waarbij zondags een controle weging kan plaatsvinden op basis van de IJF-5% regel. Maakt de judoka gebruik van de weging op zaterdag, dan komt daarmee de mogelijkheid op zondag te wegen te vervallen ! De weegschalen zijn geijkt en het aangegeven gewicht is beslissend.
Wijzigingen in opgegeven gewicht kunnen tot 7 november 2021 kosteloos via mail info@adidas-irjt.nl worden doorgegeven. Een gewichtswijziging nà 7 november 2021 is alleen mogelijk op de wedstrijddag tegen betaling van € 2,00 per judoka.
Ingeschreven judoka’s die geen bondspaspoort en/of geen geldige JBN-lidmaatschapskaart kunnen tonen, of waarvan de gegevens uit het paspoort niet overeenkomen met de opgegeven gegevens, kunnen van deelname worden uitgesloten.
Voor JBN-leden met een “oranje kaart”, bestaat de mogelijkheid tijdens dit toernooi danpunten te registreren.
Let op: voor alle leeftijdscategorieën wordt het wedstrijdsysteem met dubbele eliminatie gehanteerd, dus altijd minimaal twee wedstrijden. Indien er minder dan zes judoka’s in een gewichtsklasse zijn, zal het bijbehorende poulesysteem worden gehanteerd. Voor deelnemers in de leeftijdscategorie -17 jaar (geboren 2005, 2006, 2007) geldt dit toernooi als één van de JBN-meetmomenten /selectie criteria voor deelname aan het internationale traject categorie -18 jaar in 2022. De wedstrijden worden volgens het systeem van dubbele eliminatie gehouden.
In alle leeftijdscategorieën zijn per gewichtsklasse een 1e, een 2e en twee 3e prijzen beschikbaar.

Lees dit goed...

Het inschrijfgeld bedraagt € 14,50 per deelnemer en dient gelijktijdig met de inschrijving onder vermelding van naam de club, aantal deelnemers en Adidas-IRJT 2021 te worden voldaan op bankrekening NL47 INGB 0000 1988 00 ten name van Lu Gia Jen te Den Haag.
Voor clubs aangesloten bij de JBN bestaat de mogelijkheid (en heeft onze voorkeur dat gebruik wordt gemaakt van) online inschrijven en middels iDeal te betalen via het JBN toernooipakket (jbn.toernooi.nl). Indien geen gebruik wordt gemaakt van de online inschrijving, dienen inschrijvingen te worden gemaild aan info@adidas-irjt.nl of per post aan het wedstrijdsecretariaat te worden gezonden. De inschrijvingen worden na ontvangst via email bevestigd. De inschrijving is echter pas definitief bij tijdige ontvangst van het verschuldigde inschrijfgeld.
Alle inschrijvingen dienen 1 november 2021 in het bezit te zijn van het secretariaat. De inschrijving sluit echter eerder bij het bereiken van het maximaal aantal deelnemers dat door de organisatie bij het betreffende programma onderdeel op zaterdag gestelde is. Het JBN-meetmoment op zondag 14 november 2021 kent geen limitering, echter de uiterste inschrijfdatum dient in acht genomen te worden.
De deelnemerskaarten worden op de dag van het toernooi uitgereikt. Indien nog geen betaling van het inschrijfgeld heeft plaatsgevonden worden de deelnemerskaarten niet afgegeven.
Per club wordt voor iedere 6 judoka’s een coachbandje verstrekt, met een maximum van drie bandjes per club. Tijdens het toernooi dient het coachbandje duidelijk zichtbaar gedragen te worden.
De wedstrijdorganisatie is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade in welke vorm dan ook.
Sportcampus Zuiderpark biedt plaats aan ongeveer 750 toeschouwers. In de Sportcampus is tevens een horecavoorziening.
De toegangsprijs voor belangstellenden bedraagt € 3,00, echter tot en met 12 jaar gratis toegang.
Wedstrijdsecretariaat Residentie Judotoernooi t.a.v. Hugo de Haan Van Rijslaan 26 2625 KX Delft +31 6 40229518 email info@adidas-irjt.nl

Laatste Nieuws


Sportcampus zuiderpark

mr. P. Droogleever Fortuynweg 22

2533 SR Den Haag

Plan route
Waar:
Den Haag

Sportcampus Zuiderpark

Mr. P. Droogleever Fortuynweg 22, 2533 SR

Openingstijden:
Zaterdag en Zondag weging
vanaf 07.15

Hartelijk dank voor uw bezoek!

//www.adidas-irjt.nl/wp-content/uploads/2021/04/IRJT-2021-logo-wit.png

Voor de achtste keer organiseert
Lu Gia Jen het Adidas-Internationaal Residentie Judotoernooi.

Aanmelden

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!